Jacqueline Loonen

Als kinderoncoloog heb ik veel gesprekken gevoerd met ouders en kinderen, die aan het begin stonden van de behandeling van kanker. In al deze gesprekken heb ik gesproken over de acute bijwerkingen van chemotherapie en bestraling maar ook over mogelijke lange termijn effecten. Mijn speciale belangstelling voor late effecten is ontstaan nadat ik geconfronteerd werd met overlevenden die door deze lange termijn effecten, het normale leven niet konden oppakken. Dit heeft erg veel indruk op mij gemaakt. Ik doe mee om bij te dragen aan onderzoek naar de oorzaak en eventuele behandeling van deze late effecten!

Jacqueline Loonen

Door de goede samenwerking van medewerkers uit alle kinderoncologische centra in Nederland is  het mogelijk dit onderzoek naar late effecten op te zetten. Deze intensieve samenwerking is dé manier om snel antwoord te krijgen op de vele vragen, waardoor de zorg voor overlevenden, die geconfronteerd worden met late effecten, verder verbeterd kan wordenWaarom ik meedoe:
Zwannie Sterenborg
Ingrid Westerhof
Floor van Leeuwen
Esther Radstaak-Brookman
Leontien Kremer
Wendeline Braaksma
Frederieke Cornelis
Anne de Wit
Wim Tissing
Liesbeth Bruinekool
André van Olphen
Daan Smit
Alex Wegman
Marry van den Heuvel-Eibrink
Monique Jaspers
Carel Jansen
Cecile Ronckers
Eline van Dulmen-den Broeder
Martha Grootenhuis
Jacqueline Loonen
Birgitta Versluys
Martine van Engelen en Herma Vermeulen
Barbara Nijman
Jaap den Hartogh
Ad Schepen
Dorine Bresters
Martine Raphael